• Dziś jest piątek, 27 listopad 2020 r.
  imieniny obchodzą: Ksenia, Walerian, Franciszek
Zakończone nabory
Ogłoszenie nr 1/2020 o naborze wniosków na operacje: Podejmowanie działalności gospodarczej (...)
Drukuj stronę
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterye
Udostępnij na Śledziku
Ogłoszenie nr 1/2020 o naborze wniosków na operacje: Podejmowanie działalności gospodarczej (...)
 

Mogilno, 30 lipca 2020r.

 

OGŁOSZENIE NR 1/2020 O NABORZE WNIOSKÓW

na operacje: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Nr konkursu LGD: 1/2020

 

I. Termin składania wniosków:

 • Rozpoczęcie składania wniosków: 17/08/2020 od godz. 8:00
 • Zakończenie składania wniosków: 31/08/2020 do godz. 14:00

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

 

II. Miejsce składania wniosków:

ul. Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 14:00

wtorek: 8:00 – 16:00

piątek: 8:00 - 13:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, 
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

IIIForma składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich formach elektronicznych (z zachowaniem tożsamości wersji na wszystkich egzemplarzach)

 

IV. Forma wsparcia: premia

 

V. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku

Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD do 2023 roku

Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje

 

Wskaźniki realizacji naboru:

 • Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy – 3
 • Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu przedsiębiorstwa – 6

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 25,00 pkt.  /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 375 000 zł

 

Kwota wsparcia: 62 500 zł

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego oraz na stronie internetowej: www.lgdsasiedzi.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Pytania należy kierować na adres email: lgdsasiedzi@lgdsasiedzi.pl lub telefonicznie: 730 731 842

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem: planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
  (załącznik nr 1)
 2. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2)
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 3)
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 4)
 5. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy-wersja 3z (załącznik nr 5)
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy-wersja 3z (załącznik nr 6)
 7. Wzór biznesplanu-wersja 3z (załącznik nr 7)
 8. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu-wersja 3z (załącznik nr 8)
 9. Tabele finansowe- biznesplan (załącznik nr 9)
 10. Wzór formularza wniosku o płatność-wersja 4z (załącznik nr 10)
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-wersja 4z (załącznik nr 11)
 12. Wykaz faktur lub dokumentów o dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (załącznik nr 12)
 13. Informacja po realizacji operacji (załącznik nr 13)
 14. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji (załącznik nr 14)
 15. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu -przykładowy wzór (załącznik nr 15)
 16. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (załącznik nr 16)
 17. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami-wersja 4z (załącznik nr 17)
 18. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy (załącznik nr 18)
lista plików do pobrania
1
pobierz plik
Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem: planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników (załącznik nr 1)  (202 KB / .pdf)
2
pobierz plik
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2)  (185 KB / .pdf)
3
pobierz plik
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 3)  (171 KB / .pdf)
4
pobierz plik
Lokalne kryteria wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 4)  (261 KB / .pdf)
5
pobierz plik
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy-wersja 3z (załącznik nr 5)  (170 KB / .xlsx)
6
pobierz plik
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy-wersja 3z (załącznik nr 6)  (815 KB / .pdf)
7
pobierz plik
Wzór biznesplanu- wersja 3z (załącznik nr 7)  (102 KB / .docx)
8
pobierz plik
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - wersja 3z (załącznik nr 8)  (2 MB / .pdf)
9
pobierz plik
Tabele finansowe - biznesplan (załącznik nr 9)  (30 KB / .xlsx)
10
pobierz plik
Wzór formularza wniosku o płatność- wersja 4z (załącznik nr 10)  (118 KB / .xlsx)
11
pobierz plik
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-wersja 4z (załącznik nr 11)  (2 MB / .pdf)
12
pobierz plik
Wykaz faktura i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (załącznik nr 12)   (42 KB / .xlsx)
13
pobierz plik
Informacja po realizacji operacji (załącznik nr 13)  (125 KB / .xlsx)
14
pobierz plik
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji (załącznik 14)  (536 KB / .pdf)
15
pobierz plik
Sprawozdanie z realizacji biznesplanu - przykładowy wzór (załącznik nr 12)  (27 KB / .xlsx)
16
pobierz plik
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (załącznik 16)  (410 KB / .pdf)
17
pobierz plik
Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami wersja 7z (załącznik nr 17)  (2 MB / .pdf)
18
pobierz plik
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy (załącznik nr 18)  (43 KB / .docx)
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów wniosków : 1/2020, 2/2020
NASTĘPNA
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów wniosków : 1/2020, 2/2020
POPRZEDNIA
Ogłoszenie nr 2/2020 o naborze wniosków na operacje: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Ogłoszenie nr 2/2020 o naborze wniosków na operacje: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
licznik odsłon: 446
 
Zobacz pozostałe pozycje...
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów wniosków : 1/2020, 2/2020
Ogłoszenie nr 1/2020 o naborze wniosków na operacje: Podejmowanie działalności gospodarczej (...)
Ogłoszenie nr 2/2020 o naborze wniosków na operacje: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów wniosków nr 1/2019/EFS i 3/2019/EFS
Dokumentacja dotycząca zakończonego naboru wniosków : 4/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 1/2019/EFS
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs 2/2019/EFS
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 3/2019/EFS
Komunikat z dnia 15.01.2020 r. dotyczący zmian w konkursie RPKP.07.01.00-IZ.00-04-357/19
Ogłoszenie nr 4/2019 o naborze wniosków na operacje: Działania infrastrukturalne (...)
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Adres: ul. Władysława Jagiełły 11
88-300 Mogilno
(wejście od ul. Sądowej)
Licznik - (od 26 lipca 2016 r.)
liczba osób OnLine: 1
dzisiejsze odwiedziny: 192
wszystkie wizyty: 1698589
2016 - 2020 © LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Projekt i wykonanie em-studio.pl
W ramach strony LGD Sąsiedzi stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.