O nas
Pilotażowy projekt w LGD
Drukuj stronę
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterye
Udostępnij na Śledziku
Pilotażowy projekt w LGD

 

 

Tytuł projektu: "Akcja aktywizacja!"
 

Termin realizacji projektu: 01.04.2023 - 31.10.2023
 

Cel projektu: Aktywizacja i animacja 120 mieszkańców obszaru LGD poprzez zwiększenie dostępu do szeroko rozumianej kultury i różnych form aktywności od 01.04.2023 r. do 31.10.2023 r.
 

Wartość całkowita projektu: 447 369,00 zł
 

Wartość dofinansowania projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego: 425 000,00 zł
 

Grupą docelową realizowanego projektu będą wszyscy mieszkańcy obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, tj. mieszkańcy powiatu mogileńskiego, składającego się z gmin: Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno. Zaplanowane do realizacji w ramach projektu działania: 1. Tworzenie i rozwój działalności mediatek – Centrum Aktywności Lokalnej, 2. Animacja społeczności lokalnej Główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu: 1. Liczba mieszkańców objętych działaniami wspierającymi rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (120 osób), 2. Liczba działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (8), 3. Liczba utworzonych Centrów Aktywności Lokalnej (4), Liczba podmiotów lokalnych zaangażowanych do współpracy (4), 4. Liczba osób uczestniczących w działaniach w ramach Centrum Aktywności Lokalnej (60 os.), 5. Liczba osób uczestniczących w zajęciach w ramach animacji lokalnej (60 os.).

 

W ramach projektu powstaną 4 Centra Aktywności Lokalnej (CAL). Planowane działania w ramach CAL: zajęcia plastyczno-rękodzielnicze, zajęcia edukacyjne, zajęcia muzyczne, zajęcia aktywizacyjne, kino plenerowo-domowe, spotkania autorskie, wyjazdy edukacyjne, zajęcia cyrkowe w formie półkolonii, zajęcia kulinarne, koncerty itp.

 

Oprócz centrów aktywności lokalnej w projekcie zaplanowano niemal 350 godzin zajęć / warsztatów w ramach zadania "Animacja społeczności lokalnych". Zajęcia odbywać się będą w świetlicach wiejskich, domach kultury, na salach gimnastycznych, w remizach strażackich, na boiskach sportowych, w bibliotekach.

Zadanie to polega na animacji społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie lokalnie działających organizacji i stowarzyszeń z obszaru LGD. W ramach realizacji projektu LGD będzie współpracować ze Stowarzyszeniami, KGW, OSP, klubami sportowymi. Współpraca oparta będzie na podpisanych listach intencyjnych, a polegać będzie na wsparciu przez podmioty zewnętrzne w informowaniu i promowaniu projektu, pomocy w dotarciu do potencjalnych uczestników, wsparciu w rekrutacji uczestników i kadry merytorycznej, wsparciu w przygotowaniu realizacji form wsparcia. Planowane w ramach zadania działania: zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczno-rękodzielnicze, edukacyjne i kulinarne, wyjazdy edukacyjne, wizyty studyjne, rajd rowerowy. Planowana jest również organizacja: obozów dla młodzieżowych drużyn pożarniczych i młodych sportowców oraz zawodów pożarniczych dla członków OSP z obszaru LGD.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

  • zdobycie nowych umiejętności i wiedzy,
  • rozwijanie talentów oraz pasji,
  • zwiększenie dostępu do szeroko rozumianej kultury,
  • integracja ze społecznością lokalną,
  • aktywne spędzanie wolnego czasu,
  • wzrost aktywności fizycznej.

 

Projekt "Akcja aktywizacja!" jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

lista plików do pobrania
1
pobierz plik
Plakat  (121 KB / .pdf)
licznik odsłon: 1524
 
Pilotażowy projekt w LGD
Projekt grantowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Deklaracje członkowskie
Logotypy LGD do pobrania
Komunikat dotyczący pracy Biura LGD
Kilka słów do Państwa
Nasza historia
Lokalne Grupy Działania – cele i zadania
Składki członkowskie
Ochrona Danych Osobowych
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Adres: ul. Władysława Jagiełły 11
88-300 Mogilno
(wejście od ul. Sądowej)
Licznik - (od 26 lipca 2016 r.)
liczba osób OnLine: 2
dzisiejsze odwiedziny: 77
wszystkie wizyty: 2548363
2016 - 2024 © LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Projekt i wykonanie em-studio.pl
W ramach strony LGD Sąsiedzi stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.