Aktualne nabory
REKRUTACJA DO PROJEKTU "AKCJA AKTYWIZACJA!"
Drukuj stronę
środa
5 kwietnia 2023 r.
12:14
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterye
Udostępnij na Śledziku
REKRUTACJA DO PROJEKTU "AKCJA AKTYWIZACJA!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno do udziału w projekcie "Akcja aktywizacja!"

 

3 kwietnia br. podpisaliśmy umowę na dofinansowanieprojektu "Akcja aktywizacja!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt o wartości całkowitej 447 369,00 zł realizowany będzie przez nasze Stowarzyszenie do końca października br. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w biurze projektu (w Mogilnie przy ul. Wł. Jagiełły 11) oraz są udostępnione na stronie internetowej www.lgdsasiedzi.pl.


Kryteria obligatoryjne udziału w projekcie:

1) miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, tj. na terenie powiatu mogileńskiego,potwierdzone właściwym dokumentem;

2) złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego niezbędne dane, potrzebne do monitorowania przez LGD wskaźników oraz przeprowadzenia ewaluacji wraz ze zobowiązaniem potencjalnego uczestnika do przekazania informacji na temat sytuacji poopuszczeniu projektu;

3) złożenie dodatkowej dokumentacji, potwierdzającej przynależność do grupy docelowej danejformy wsparcia (np. potwierdzenie członkostwa w młodzieżowej drużynie pożarniczej) - jeśli dotyczy.


 

W ramach projektu zaproponujemy Państwu udział w wielu ciekawych formach wsparcia. Wśródnich znajdą się różnego rodzaju warsztaty, zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie, koncerty, kino plenerowe, wyjazdy edukacyjne, obozy sportowe, obozy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, zawody pożarnicze, rajd rowerowy.
 

Już dziś serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.lgdsasiedzi.pl (zakładka Aktualne nabory), na której publikowane będą szczegółowe informacje oraz ogłoszenia o rekrutacji.
 

Iinformujemy, że ogłoszenia o rekrutacji będą widoczne tylko w okresie jej trwania. 

 

Projekt "Akcja aktywizacja!" jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą zrównoważonego rozwoju.

  

lista plików do pobrania
1
pobierz plik
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  (293 KB / .pdf)
2
pobierz plik
Wzór umowy uczestnictwa_Centrum Aktywności Lokalnej  (241 KB / .pdf)
3
pobierz plik
Wzór umowy uczestnictwa_Animacja społeczności lokalnych  (241 KB / .pdf)
4
pobierz plik
Wzór formularza Dane uczestnika projektu  (275 KB / .pdf)
5
pobierz plik
Wzór oświadczenia RODO  (206 KB / .pdf)
6
pobierz plik
PLAKAT PROJEKTU  (9 MB / .pdf)
licznik odsłon: 61
 
Wybierz rok
liczba pozycji: 1
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Adres: ul. Władysława Jagiełły 11
88-300 Mogilno
(wejście od ul. Sądowej)
Licznik - (od 26 lipca 2016 r.)
liczba osób OnLine: 2
dzisiejsze odwiedziny: 53
wszystkie wizyty: 2329907
2016 - 2023 © LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Projekt i wykonanie em-studio.pl
W ramach strony LGD Sąsiedzi stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.