• Dziś jest niedziela, 7 czerwiec 2020 r.
  imieniny obchodzą: Jarosław, Robert, Wiesław
Aktualne nabory
Ogłoszenie nr 3/2019 o naborze wniosków na operacje: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Drukuj stronę
piątek
28 czerwca 2019 r.
7:50
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterye
Udostępnij na Śledziku
Ogłoszenie nr 3/2019 o naborze wniosków na operacje: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 

Mogilno, dnia 28.06.2019


 

OGŁOSZENIE NR 3/2019 O NABORZE WNIOSKÓW

na operacje: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 3/2019

 

I. Termin składania wniosków:

 • Rozpoczęcie składania wniosków: 15/07/2019 od godz. 8:00
 • Zakończenie składania wniosków: 30/07/2019 do godz. 16:00

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

 

II. Miejsce składania wniosków:
 

ul. Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 14:00

wtorek: 8:00 – 16:00

piątek: 8:00 - 13:00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

III. Forma składania wniosków:
 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich formach elektronicznych (z zachowaniem tożsamości wersji na wszystkich egzemplarzach)

 

IV. Forma wsparcia: refundacja

 

V. Zakres tematyczny operacji:
 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Cel ogólny: Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku

Cel szczegółowy: Podtrzymywanie tradycji jako element integrujący mieszkańców obszaru LGD

Przedsięwzięcie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Wskaźniki realizacji naboru:

 • Wskaźnik produktu: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 2

VI. Warunki udzielenia wsparcia:
 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 25,00 pkt.  /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 205 079,00 zł

  

Intensywność pomocy: pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości:

 • Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • Nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646),
 • Nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego oraz na stronie internetowej: www.lgdsasiedzi.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Pytania należy kierować na adres email: lgdsasiedzi@lgdsasiedzi.pl lub telefonicznie: 730 731 842


 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem: planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników (załącznik nr 1)
 2. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2)
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 3)
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 4)
 5. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy- wersja 3z (załącznik nr 5)
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy- wersja 3z (załącznik nr 6)
 7. Wzór formularza wniosku o płatność- wersja 4z (załącznik nr 7)
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-wersja 4z (załącznik nr 8)
 9. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami-wersja 7z (załącznik nr 9)
 10. Wzór oświadczenia dotyczący aktywizacji społeczności lokalnej (załącznik nr 10)
 11. Wzór oświadczenia dotyczący ochrony środowiska (załącznik nr 11)
 12. Wzór oświadczenia dotyczący promocji LGD (załącznik nr 12)
 13. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy (załącznik nr 13)

 

 

lista plików do pobrania
1
pobierz plik
Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem: planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników (załącznik nr 1)  (202 KB / .pdf)
2
pobierz plik
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2)  (178 KB / .pdf)
3
pobierz plik
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 3)  (172 KB / .pdf)
4
pobierz plik
Lokalne kryteria wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 4)  (227 KB / .pdf)
5
pobierz plik
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy-wersja 3z (załącznik nr 5)  (281 KB / .xlsx)
6
pobierz plik
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy-wersja 3z (załącznik nr 6)  (2 MB / .pdf)
7
pobierz plik
Wzór formularza wniosku o płatność-wersja 4z (załącznik nr 7)  (132 KB / .xlsx)
8
pobierz plik
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-wersja 4z (załącznik nr 8)  (2 MB / .pdf)
9
pobierz plik
Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami wersja 7z (załącznik nr 9)  (4 MB / .pdf)
10
pobierz plik
Wzór oświadczenia dotyczący aktywizacji społeczności lokalnej (załącznik nr 10)  (139 KB / .docx)
11
pobierz plik
Wzór oświadczenia dotyczący ochrony środowiska (załącznik nr 11)  (139 KB / .docx)
12
pobierz plik
Wzór oświadczenia dotyczący promocji LGD (załącznik nr 12)  (141 KB / .docx)
13
pobierz plik
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy (załącznik nr 13)  (43 KB / .docx)
licznik odsłon: 222
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Adres: ul. Ogrodowa 10 lok. 111 (I piętro)
88-300 Mogilno
Licznik - (od 26 lipca 2016 r.)
liczba osób OnLine: 2
dzisiejsze odwiedziny: 143
wszystkie wizyty: 1592435
2016 - 2020 © LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Projekt i wykonanie em-studio.pl
W ramach strony LGD Sąsiedzi stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.