Aktualne nabory
Ogłoszenie nr 3/2017 o naborze wniosków na operacje: Budowa lub przebudowa infrastruktury ( ... )
Drukuj stronę
wtorek
25 kwietnia 2017 r.
7:58
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterye
Udostępnij na Śledziku
Ogłoszenie nr 3/2017 o naborze wniosków na operacje: Budowa lub przebudowa infrastruktury ( ... )
 

Mogilno, 25 kwietnia 2017


 

OGŁOSZENIE NR 3/2017 O NABORZE WNIOSKÓW

na operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Nr konkursu LGD: 3/2017

 

I. Termin składania wniosków:

 • Rozpoczęcie składania wniosków: 11/05/2017 od godz. 7:30
 • Zakończenie składania wniosków: 31/05/2017 do godz. 15:30

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

 

II. Miejsce składania wniosków:
 

ul. Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

III. Forma składania wniosków:
 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

 

IV. Forma wsparcia: refundacja

 

V. Zakres tematyczny operacji:
 

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Cel ogólny: Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku

Cel szczegółowy: Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej do 2023 roku.

Przedsięwzięcie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

 

Wskaźniki realizacji naboru:

 • Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – 3000
 • Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury:

turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – 20

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia:
 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 25,00 pkt.  /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 1 000 000 zł

 

Maksymalna kwota wsparcia: wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 300 000 zł (przepisu nie stosuje się do podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych).

 

Intensywność pomocy: pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości:

 • do 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • do 100 % w przypadku pozostałych podmiotów,
 • dokładnie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego oraz na stronie internetowej: www.lgdsasiedzi.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Pytania należy kierować na adres email: monikajurkiewicz@lgdsasiedzi.pl lub telefonicznie: 730 731 842

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem: planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
  (załącznik nr 1)
 2. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2)
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 3)
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 4)
 5. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (załącznik nr 5)
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (załącznik nr 6)
 7. Wzór formularza wniosku o płatność (załącznik nr 7)
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (załącznik nr 8)
 9. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami (załącznik nr 9)
lista plików do pobrania
1
pobierz plik
Załącznik nr 1 - Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem: planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników  (325 KB / .doc)
2
pobierz plik
Załącznik nr 2 - Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia  (319 KB / .doc)
3
pobierz plik
Załącznik nr 3 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  (317 KB / .doc)
4
pobierz plik
Załącznik nr 4 - Lokalne kryteria wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD  (344 KB / .doc)
5
pobierz plik
Załącznik nr 5 - Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy  (267 KB / .xlsx)
6
pobierz plik
Załącznik nr 6 - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  (2 MB / .pdf)
7
pobierz plik
Załącznik nr 7 - Wzór formularza wniosku o płatność  (155 KB / .xlsx)
8
pobierz plik
Załącznik nr 8 - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  (2 MB / .pdf)
9
pobierz plik
Załącznik nr 9 - Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami  (3 MB / .pdf)
licznik odsłon: 1017
 
Wybierz rok
liczba pozycji: 0
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Adres: ul. Władysława Jagiełły 11
88-300 Mogilno
(wejście od ul. Sądowej)
Licznik - (od 26 lipca 2016 r.)
liczba osób OnLine: 1
dzisiejsze odwiedziny: 557
wszystkie wizyty: 2527653
2016 - 2024 © LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Projekt i wykonanie em-studio.pl
W ramach strony LGD Sąsiedzi stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.