Aktualności
Ogłoszenie konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej OPPT Mogilna
Drukuj stronę
wtorek
21 maja 2024 r.
16:42
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterye
Udostępnij na Śledziku
Ogłoszenie konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej OPPT Mogilna
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego jako członek wspierający Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego publikuje ogłoszenie konsultacji społecznych Projektu Strategii terytorialnej OPPT Mogilna

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego ogłasza konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej OPPT Mogilna

 

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków oraz opinii wszystkich zainteresowanych interesariuszy – osób fizycznych oraz osób prawnych z obszaru Powiatu Mogileńskiego na temat Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Mogilna.

Na podstawie art. 39, art. 40 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej OPPT Mogilna

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Terytorialnej OPPT Mogilna została opracowana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

 1. Termin prowadzenia konsultacji: od 21 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.

II TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje prowadzone są w formie pisemnego wyrażenia opinii na formularzu konsultacji.
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Mogilna wraz z formularzem konsultacji zamieszczony jest na stronach wszystkich Partnerów OPPT: Powiat Mogileński - strona internetowa powiat.mogilno.pl w zakładce Aktualności; Gmina Mogilno – strona internetowa www.mogilno.pl w zakładce Aktualności; Gmina Strzelno – strona internetowa www.strzelno.pl w zakładce Strona główna; Gmina Dąbrowa – strona internetowa www.ug-dabrowa.pl w zakładce Aktualności; Gmina Jeziora Wielkie – strona internetowa www.jeziorawielkie.bipgmina.pl w zakładce Aktualności.
 3. Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach wszystkich Partnerów OPPT: Powiat Mogileński – budynek Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. G. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno; Gmina Mogilno – budynek Urzędu Miejskiego w  Mogilnie, ul. G. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno; Gmina Strzelno – budynek Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. dr J. Cieślewicza 2,
  88-320 Strzelno; Gmina Dąbrowa – budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa; Gmina Jeziora Wielkie – budynek Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie.
 4. Z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii w wersji papierowej można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie na ul. G. Narutowicza 1, budynek 1a, pokój nr 3 w godzinach urzędowania (od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:30, piątek w godzinach 7:30 – 14:00).
 5. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie wskazanym w pkt I.2 na adres mailowy: 
  kazmierczak@powiat.mogilno.pl 

  oraz 
  amatyjasik@powiat.mogilno.pl 
  (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego, ul. G. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub bezpośrednio: w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. G. Narutowicza 1 w godzinach urzędowania (od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:30, piątek w godzinach 7:30 – 14:00).
 6. Na kopercie lub w tytule emaila można wpisać KONSULTACJE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII OPPT MOGILNA.
 7. Uwagi, wnioski i opinie można również złożyć ustnie do protokołu u osoby podanej do kontaktu zgodnie z pkt 10 poprzez umówienie spotkania konsultacyjnego indywidualnego (bezpośredniego lub telefonicznego). Podczas spotkania konsultacyjnego indywidualnego niezbędne jest podanie danych (zgodnie z zakresem określonym w Formularzu konsultacji) niezbędnych do wypełnienia formularza.
 8. Formularze/uwagi/wnioski/opinie złożone po terminie wskazanym w pkt I.2 pozostaną bez rozpatrzenia.
 9. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OPPT Powiatu Mogileńskiego.
 10. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie u Pani Agaty Matyjasik (ul. G. Narutowicza 1, budynek 1a, pokój nr 3, tel. 52 58 88 316).
 11. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Walnego Zebrania Członków OPPT Powiatu Mogileńskiego zostaną podane do publicznej wiadomości wraz z przyjmowanym dokumentem w formie uzasadnienia i podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: na stronach internetowych wszystkich Partnerów OPPT podanych w punkcie II.2, a także w siedzibach wszystkich Partnerów OPPT wymienionych w punkcie II.3, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

Załączniki do ogłoszenia konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej OPPT Mogilna:

lista plików do pobrania
1
pobierz plik
1. Ogłoszenie konsultacji społecznych  (794 KB / .pdf)
2
pobierz plik
2. Formularz konsultacji (*.pdf)  (289 KB / .pdf)
3
pobierz plik
3. Formularz konsultacji (*.docx)  (17 KB / .docx)
4
pobierz plik
4. Projekt Strategii OPPT Mogilna  (4 MB / .pdf)
5
pobierz plik
5. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej OPPT Mogilna  (19 MB / .pdf)
POPRZEDNIA
Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z prawidłową realizacją oraz rozliczeniem dotacji pozyskanych w LGD
Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z prawidłową realizacją oraz rozliczeniem dotacji pozyskanych w LGD
licznik odsłon: 246
 
Wybierz rok
liczba pozycji: 8
21 maja 2024 r.
godz.: 16:42
Ogłoszenie konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej OPPT Mogilna
16 maja 2024 r.
godz.: 12:11
Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z prawidłową realizacją oraz rozliczeniem dotacji pozyskanych w LGD
28 marca 2024 r.
godz.: 12:06
Życzenia świąteczne
27 marca 2024 r.
godz.: 10:45
Konsultacje społeczne Strategii Terytorialnej OPPT Powiatu Mogileńskiego
21 lutego 2024 r.
godz.: 12:52
UWAGA! Informacja nt. funkcjonowania biura LGD w dniu 26 lutego br.
15 lutego 2024 r.
godz.: 10:32
Zaproszenie na warsztat refleksyjny
30 stycznia 2024 r.
godz.: 14:19
MAMY WYNIKI!
17 stycznia 2024 r.
godz.: 9:01
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Adres: ul. Władysława Jagiełły 11
88-300 Mogilno
(wejście od ul. Sądowej)
Licznik - (od 26 lipca 2016 r.)
liczba osób OnLine: 1
dzisiejsze odwiedziny: 95
wszystkie wizyty: 2548381
2016 - 2024 © LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Projekt i wykonanie em-studio.pl
W ramach strony LGD Sąsiedzi stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.