• Dziś jest czwartek, 27 czerwiec 2019 r.
    imieniny obchodzą: Cyryl, Maryla, Władysław
Aktualności
Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje dotyczące aktualizacji Kryteriów wyboru operacji
Drukuj stronę
poniedziałek
17 grudnia 2018 r.
10:00
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterye
Udostępnij na Śledziku
Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje dotyczące aktualizacji Kryteriów wyboru operacji

 

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje
dotyczące aktualizacji załącznika nr 5 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj. Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

Uzasadnienie konieczności wprowadzania zmian:

 

Doprecyzowanie/zmiana niektórych kryteriów jest spowodowana rekomendacjami wydanymi przez Urząd Marszałkowski do lokalnych kryteriów wyboru operacji. W związku z tym Zarząd przygotował projekt zmian w lokalnych kryteriach. Zmiany dotyczą wszystkich przedsięwzięć. Propozycje zmian związane są też z osiąganiem przez LGD założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju wskaźników.

 

Uwagi i opinie można było składać poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2018 (wtorek) włącznie:

  • drogą elektroniczną na adres: ninawojtaszewska@lgdsasiedzi.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno, pon.-pt. od 7:30 do 15:30.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji została opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 6 grudnia 2018r. Dodatkowo informacja została przekazana pocztą mailową do osób, znajdujących się w bazie mailowej Stowarzyszenia.

 

W odpowiedzi do biura LGD wpłynął formularz konsultacyjny złożony drogą elektroniczną przez Gminę Mogilno.

 

Przedmiotowe uwagi zostały poddane pod dyskusję Członkom Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2018 roku.

 

W toku dyskusji ustalono, że uwagi złożone przez pracowników Gminy Mogilno zostają odrzucone.

 

Uzasadnienie odrzucenia:

 

1. Czas realizacji operacji- uwaga nie dotyczyła propozycji zmiany kryterium. W propozycji kryterium skonkretyzowano jedynie sposób liczenia czasu realizacji, natomiast zgłoszona uwaga dotyczyła wydłużenia tego terminu.

 

2. Liczba osób korzystających z ogólnodostępnych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej- w związku z dużymi nakładami finansowymi ponoszonymi na budowę/przebudowę ogólnodostępnych obiektów infrastruktury zasadne jest, aby z takich obiektów skorzystało jak najwięcej osób. Zakłada się, że obiekty te będą miejscem do aktywizacji ogółu społeczności bez podziału na poszczególne sołectwa. Obiekty te nie mają być ‘’martwe”, a obowiązkiem beneficjenta jest zaplanowanie takich działań aktywizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia zaplanowanego wskaźnika.

 

3. Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej- biorąc pod uwagę poziom realizacji założonych w LSR wskaźników zasadne jest utrzymanie propozycji zmian kryterium. Przy ostatniej zmianie Planu działania udało się zmniejszyć zaplanowany do osiągnięcia wskaźnik z 24 obiektów na 15. Niestety mimo tak znacznej zmiany nadal do osiągnięcia pozostało 8 obiektów. Stowarzyszenie nie może ryzykować nieosiągnięcia tej wartości, ze względu na kary finansowe, jakie mogą zostać nałożone przez ich nie osiągnięcie.

 

4. Liczba osób korzystających z obszarów zrewitalizowanych- w związku z dużymi nakładami finansowymi ponoszonymi na tego typu przedsięwzięcia zasadne jest, że z obiektów skorzysta duża liczba osób. Zmniejszenie liczby osób może skutkować zbyt małą interwencją oraz zbyt dużymi kosztami zintegrowanej z projektem inwestycji. Powstające obiekty mają być dla ogółu społeczeństwa, a wzrost wskaźnika nie jest aż tak wysoki by nie można było go osiągnąć.

 

5. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach-
do przedmiotowego kryterium dodano jedynie definicję wskaźnika tak, aby ułatwić beneficjentowi zrozumienie przedmiotowego kryterium. Uwaga, która wpłynęła do biura LGD nie dotyczyła tej treści.

Świąteczne warsztaty kulinarne już za nami
NASTĘPNA
Świąteczne warsztaty kulinarne już za nami
POPRZEDNIA
Zapraszamy na świąteczne - kulinarne warsztaty aktywizacyjne
Zapraszamy na świąteczne - kulinarne warsztaty aktywizacyjne
licznik odsłon: 311
 
Wybierz rok
liczba pozycji: 43
Zobacz pełną listę 2018 roku
17 grudnia 2018 r.
godz.: 11:16
Świąteczne warsztaty kulinarne już za nami
17 grudnia 2018 r.
godz.: 10:00
Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje dotyczące aktualizacji Kryteriów wyboru operacji
godz.: 10:04
Zapraszamy na świąteczne - kulinarne warsztaty aktywizacyjne
27 listopada 2018 r.
godz.: 12:00
GOKiR zaprasza!
26 listopada 2018 r.
godz.: 11:35
Relacja z wizyty studyjnej w Inowrocławiu!
13 listopada 2018 r.
godz.: 10:28
Zapraszamy na szkolenie warsztatowe - granty z EFS
18 października 2018 r.
godz.: 13:46
Zapraszamy na szkolenie - granty z EFS!
12 października 2018 r.
godz.: 9:23
Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej
9 października 2018 r.
godz.: 12:17
Uwaga Beneficjenci!
9 października 2018 r.
godz.: 10:56
Informacja o szkoleniu pt. "Księgowość projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Adres: ul. Ogrodowa 10 lok. 111 (I piętro)
88-300 Mogilno
Licznik - (od 26 lipca 2016 r.)
liczba osób OnLine: 5
dzisiejsze odwiedziny: 986
wszystkie wizyty: 1109977
2016 - 2019 © LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Projekt i wykonanie em-studio.pl
W ramach strony LGD Sąsiedzi stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.